BookMyDesk en Deskbird slaan de handen ineen - Lees meer

Privacy beleid

In dit privacybeleid wordt uitgelegd hoe wij omgaan met persoonsgegevens, die we in ons contact met jou, verkrijgen. De website BookMyDesk.nl wordt beheerd door BookMyDesk B.V., gevestigd in Zwolle, kantoorhoudende aan de Hanzelaan 351 in Zwolle. Wij zijn de verwerkingsverantwoordelijke (dat wil zeggen het bedrijf dat beslist over het doel van en de middelen voor de verwerking van jouw persoonsgegevens) met het oog op toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Hoe gebruiken we je persoonsgegevens

Dienstverlening

Jouw privacy is heel belangrijk voor ons. Wij doen ons uiterste best om je gegevens te beschermen. Om diensten aan jou te kunnen leveren en onze dienstverleningen aan jou te waarborgen, hebben we wel een aantal persoonsgegevens van je nodig. BookMyDesk verwerkt deze persoonsgegevens omdat je gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt.

We gebruiken deze informatie voor het volgende:

 • Het verlenen en factureren van onze diensten;
 • De afhandeling van je bestelling en je informeren over het verloop daarvan;
 • Opslag van klantgegevens in onze databank, om de overeenkomst tussen jou en BookMyDesk te kunnen uitvoeren;
 • Het treffen van maatregelen om onze dienstverlening te verbeteren.
 • Het verzenden van onze nieuwsbrieven;
 • Het verstrekken van informatie.

Indien wij geen toestemming ontvangen van jou voor het verstrekken van informatie zal de prestatie en werking mogelijk verminderen of verslechteren.

Marketingdoeleinden

We kunnen je gegevens gebruiken om jou, in overeenstemming met onze gerechtvaardigde belangen, marketing e-mails te sturen over onze diensten die vergelijkbaar zijn met of gerelateerd zijn aan de diensten die je eerder hebt ontvangen. Om je af te melden voor deze mailinglijst klik je op afmelden onderaan elke marketing e-mail.

Website gebruik (analyse)

Op onze website wordt gebruikgemaakt van cookies en andere mechanismen om loggegevens en analytische informatie, zoals je IP-adres, te verzamelen, zodat kan worden geanalyseerd hoe bezoekers de site gebruiken en statistische rapporten over de website activiteit kunnen worden opgesteld.

 • We verwerken deze informatie om inzicht te krijgen in de wijze waarop bezoekers onze website gebruiken en om statistische rapporten over die activiteit op te stellen. Jouw IP-adres wordt bijvoorbeeld gebruikt om bij benadering aan te geven vanuit welk land je onze website bezoekt; we voegen deze informatie samen om bijvoorbeeld te achterhalen uit welk land/gebied de meeste bezoekers van onze website komen;
 • Deze verwerking is voor ons noodzakelijk om ons gerechtvaardigde belang de verbetering van onze website te behartigen, door de gebruikerservaring te verbeteren en de website zo persoonlijk en relevant mogelijk te maken;
 • Met cookies kunnen wij (indien van toepassing) onder andere je voorkeuren en instellingen opslaan; het voor u mogelijk maken om u aan te melden; op interesses gebaseerde advertenties aanbieden; fraude tegengaan; analyseren hoe onze website en online services presteren;
 • Deze informatie wordt niet gebruikt om een persoonlijk profiel van je te maken. Al dit soort informatie wordt anoniem verzameld en opgeslagen.

Delen we persoonsgegevens met derden?

BookMyDesk verstrekt je persoonsgegevens alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Deze derden vallen onder de volgende categorieƫn:

 • e-maildienstverleners;
 • analytische dienstverleners;
 • datacentra.

Minderjarigen

BookMyDesk heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van personen die jonger zijn dan 18 jaar. We bieden daarom ook geen diensten aan minderjarigen. Wij raden ouders aan om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld van een minderjarige, neem dan contact met ons op. Dan verwijderen wij deze informatie.

Recht op het intrekken van de toestemming tot verwerking van gegevens

Nadat je toestemming aan ons hebt verleend om persoonsgegevens te verwerken, mag je deze toestemming te allen tijde intrekken. Je kunt dit doen door onze organisatie in te lichten over deze wens waarna wij actie zullen ondernemen.

Je kunt het verzoek richten aan [email protected].

Beveiliging

Bij gegevensoverdracht gebruiken wij het zogenaamde SSL-veiligheidssysteem (Secure Socket Layer) in verbinding met een 128/256-Bit-versleuteling. Deze techniek biedt de hoogste veiligheid en wordt daarom bijvoorbeeld ook door banken gebruikt voor gegevensbeveiliging tijdens online bankieren.

Alle door ons aangeboden betalingswijzen zijn door bovengenoemde standaard uitgebreid beveiligd. Dat jouw gegevens versleuteld verzonden worden zie je aan het symbool van een sleutel of gesloten slot in de statusbalk van je browser.

Gegevens inzien en aanpassen

Persoonsgegevens die je aan ons hebt verstrekt kun je op elk gewenst moment inzien en veranderen in je persoonlijke klant omgeving.

Bewaartermijn

Wij zullen jouw persoonsgegevens in onze systemen bewaren zolang dit nodig is voor het relevante doeleinde, of zoals anderszins beschreven in dit privacybeleid.

Je hebt recht op inzage van de gegevens die wij van jou hebben nadat je de dienstverlening bij ons hebt beƫindigd.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering indienen via [email protected].

Vragen

Als je vragen of opmerkingen hebt over dit privacybeleid, kun je een e-mail sturen naar [email protected].

Versie 1.3
Laatstupdate maart 2021